Acetylen rozpuszczony Przechowywanie acetylenu W

Acetylen rozpuszczony Przechowywanie acetylenu W butli pod wyższym ciśnieniem jest możliwe tylko wtedy, gdy jest on rozpuszczony w acetonie. Ciśnie- nie acetylenu w butli ze względu na bezpieczeństwo ograniczone jest do 15 atn. Aceton rozpuszcza 25-krotną ilość acetylenu w sto- sunku do swej objętości na każdą atmosferę ciśnienia. Jeden litr acetonu przy ciśnieniu 15 atn … [Read more…]