Wyzarzanie normalizujace Najlepszym sposobem polepszenia

Wyżarzanie normalizujące Najlepszym sposobem polepszenia i ujednorodnienia struktury metalu w złączach spawanych jest wyżarzanie normalizujące ca- łego przedmiotu spawanego. Ze względu na wysokie koszty obróbki cieplnej stosuje się ją tylko wyjątkowo w kon- strukcjach silnie obciążonych, jak np. kotły wysokoprężne i zbior- niki. Czas nagrzewania, temperatura (dla stali zwykłych ok. 900°), czas wyżarzania i szybkość stygnięcia muszą być bardzo dokładnie ustalone, zależnie od rodzaju stali. Wyżarzanie powin- no odbywać się w specjalnych piecach, gdzie zabieg ten może być przeprowadzony w warunkach ściśle określonych. Wyżarzanie miejscowe złącz za pomocą grzejników elektrycz- nych lub gazowych stosowane np. przy spawaniu rurociągów parowych, jest dopuszczalne, gdy warunki obróbki cieplnej (czas, temperatura) mogą być ściśle określone i gdy pomyślne wyniki tego zabiegu zostały sprawdzone doświadczalnie. Miejscowe wy- żarzanie złącz palnikiem acetylenowym, stosowane czasem w prak- tyce jest zabiegiem ryzykownym ze względu na brak kontroli wysokości temperatury i nierównomierność ogrzewania, co rnożę spowodować niepożądane zmiany struktury i dodatkowe naprę- żenia. [przypisy: , , ]