Urzadzenie do spawania argonowego elektroda

Urządzenie do spawania argonowego elektrodą wolframową typu EGa. Jest ona przystosowana do spawa- nia prądem do 250 A lub do 500 A. Dzięki wyposażeniu spawarki w 3 palniki możliwe jest spawanie blach od 1 do 20 mm grubości. Wybór rodzaju prądu do spawania: stały, czy zmienny i wybór biegunowości elektrody przy spawaniu prądem stałym, zależy od rodzaju materiału i jego grubości. Szafka sterownicza, oprócz przyrządów uruchamiaJących do- pływ do uchwytu gazu, wody chłodzącej i prądu, zawiera joni- zator, który wytwarza impulsy prądowe wysokiego napięcia (ok. 2600 V), nakładane na prąd” spawania. Umożliwia to zajarzenie łuku bez dotykania elektrodą metalu. Przez naciśnięcie przycisku nożnego włącza się jonizator i dopływ prądu do elektrody oraz otwiera się zawór elektromagnetyczny otwierają- cy przepływ argonu. Po zakończeniu spawania, zwalniając przy- cisk, wyłącza się prąd, natomiast argon płynie jeszcze przez kilka- nascie sekund, chłodząc rozgrzaną elektrodę i nie dopuszczając do jej utlenienia. Czas przepływu. gazu po zgaśnięciu łuku można nastawiać w granicach od O do 60 sekund . Urządzenie zaopatrzone jest w: 3 palniki. Palnik nr 1 jest przystosowany do spawania prądem zmiennym w zakresie d 20 do 150 A oraz prądem sta- łym w zakresie od 30 do 200 A. Elektroda 1 jest wymienna, zmie- niając łuskę mosiężną 2 można założyć elektrodę o średnicy 1-1,5 – 2-3 mm długości 9 cm. Palnikiem tym można spawać aluminium i jego stopy do 3 mm grubości. Palnik nr 2 dostosowa- ny do elektrod średnicy 2-3 – 4-5 mm i długości 17 cm i do na- tężenia prądu max. 250-300 A nadaje się. do spawania alumi- nium o grubo do 8 mm. Wreszcie palnik nr 3 (elektrody 5-8 mm średnicy, prąd do 500 A) można spawać aluminium o grubości do 20 mm. Tabl. 28 podaje parametry spawania aluminium i jego stopów w pozycji podolnej; Przy spa- waniu aluminium prądem zmiennym niezbędna jest dodatkowa regulacja prądu za pomocą opornicy lub akumulatora. Kształt rowków spoin czołowych, naj odpowiedniejszy przy spawaniu argonowym elektrodą wolframową podaje norma PN-65M-69017. Spoiny pachwinowe w złączach na zakładkę wykonuje się bez dodawania metalu, przez stopienie krawędzi metalu. Metoda ta stosowana jest również z powodzeniem do wykonywania spoin otworowych okrągłych (spoin kołkowych). [podobne: , , ]