Ciecie w pakietach i wieloma

Cięcie w pakietach i wieloma palnikami Cienkie blachy w produkcji seryjnej mogą być cięte w pakie- tach po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sztuk. Dla uniknięcia odkształcenia się cienkiej wierzchniej blachy pod wpły- wem płomienia, zbyt silnego w stosunku do grubości blachy, którą bezpośrednio ogrzewa, zwykle na wierzchu dodaje się grubszy odpadek blachy, skręcając całość przy pmocy mocnych zacisków, aby tlen tnący nie zboczył między blachy, co spowodowałoby zniszczenie materiału. Stosuje się także łączenie. blach ściegiem ułożonym na bokach pakietu. Ścieg układa się w części odpadkowej albo bezpośredniej na linii cięcia łukiem elektrycznym. W celu zwiększenia wydajności maszyny stosuje się wycinanie kilku przedmiotów jednocześnie przez kilka palników osadzonych na wspólnym ramieniu.
Półautomatyczne maszyny do cięcia Bardzo rozpowszechnione są półautomatyczne maszyny do cięcia. Palnik jest w tym przypadku zmontowany na wózku napędzanym przez silnik elektryczny o mocy 30 W. Zakres cięcia stali tą maszyną wynosi od 5 do 300 mm grubości, przy szybkości od 50 do 600 mm na minutę. Kierunek ruchu nadaje maszynie operator albo wózek sam posuwa się po szynie lub po specjalnej prowadnicy, ustawionej bezpośrednio na blasze ciętej lub obok blachy. Regulator szybkości posuwu pozwala dostosować szyb- kość do grubości ciętego metalu. Maszyny półautomatyczne mogą być również zaopatrzone w kilka palników. Palik można usta- wiać pod kątem i ścinać ukośnie brzegi przeznaczone do spawania na-V lub X. Istnieje wiele typów półautomatycznych przyrządów do cięcia przeznaczonych do celów specjalnych, jak do cięcia wałków, rur itp. [hasła pokrewne: , , ]