TECHNIKA SPAWANIA GAZOWEGO Metody spawania

TECHNIKA SPAWANIA GAZOWEGO Metody spawania acetylenowego Istnieją trzy metody spawania: w prawo, w lewo i w górę. Przy spawaniu metodą w prawo palnik, jak elektroda przy spawaniu łukowym, pochylony jest w tym kierunku, w którym postępuje spawanie. Płomień skierowany jest na spoinę już wy- konaną, jądro znajduje się wewnątrz rowka, koniec drutu zaś między spoiną już wykonaną a palnikiem. Płomień palnika idzie naprzód, drut posuwa się za nim. Płomień posuwa się po linii prostej; drutem wykonuje się ruchy wahadłowe rozprowadzające metal po przekroju spoiny. Przy spawaniu metodą w lewo palnik pochylony jest w kierunku odwrotnym do kierunku narastania spoiny; pło- mień omywa metal, który ma być spawany. Spawanie cienkich blach (do 1 mm grubości) odbywa się bez dodawania metalu. Przy używaniu spoiwa palnik znajduje się między drutem a spoiną już wykonaną, to znaczy, że najpierw idzie drut, a za nim posuwa się płomień palnika. Drut przesuwa się po linii prostej lub wy- konuje niewielkie ruchy pionowe. Jądro płomienia znajduje się 1-5 mm nad przedmiotem spawanym. Kąty nachylenia palnika i drutu zalezą od grubości spawanego metalu, od szybkości spa- wania i biegłości spawacza. Spawanie w prawo stosuje SIę do grubszych blach stalowych i miedzianych (od 4 mm wzwyż), spawanie zaś w lewo do cieńszych blach (3 mm i poniżej). Przy spawaniu innych metali stosuje się spawanie w lewo lub w prawo, zależnie od grubości. Spawanie w prawo jest szybsze o ok. 20% od spawania w lewo i zużycie gazów jest w tym samym stosunku mniejsze, gdyż ciepło płomienia wprowadzonego głębiej do rowka jest lepiej wykorzy- stane, a sam rowek może być węższy. Wydajność palnika dobiera się w zależności od grubości przed- miotu spawanego. Przy spawaniu stali miękkiej dla obu metod spawania palnika dobiera się według wzoru M = 100a l acet. na godz, gdzie a – grubość spawanej części w mm. [podobne: , , ]