Palniki o malej mocy Palniki

Palniki o małej mocy Palniki dostosowane do spawania i cięcia dużych grubości stali stają się bardzo nieekonomiczne, gdy należy spawać elementy o grubości poniżej 1-2 mm, a ciąć blachy poniżej 5-10 mm. Regulacja płomienia w tych warunkach jest też niedokładna i trudno uzyskać ładny wygląd spoiny lub linii cięcia. Do tego rodzaju robót blacharskich niezbędny jest palnik uniwersalny PU -o o bardzo czułej regulacji płomienia, lekki i wygodny w uży- ciu. Do palników o małej mocy należy równ.ież wymieniony w tabli cy 18 palnik typu PS-OO, przeznaczony do spawania łatwo topli- wych metali i do lutowania. Palniki do różnych celów Umieszczone w programie produkcji krajowej (tabl. 18) palniki typu PG-lI i PG-22 służą zasadniczo do ogrzewania wrobotach kotlarskich, kuźniczych i spawalniozych, do wyżarzania itp. Mogą być zaopatrzone w końcówki wielodziobowe (grzebieniowe), gdy powierzchnia ogrzewania ma większe wymiary i zależy na rów- nomiernym rozkładzie dopływu ciepła do powierzchni metalu, gdy stosowane są na przykład do oczyszczania stali z rdzy, zgo- rzeliny i farby. [więcej w: , , ]