Palniki uniwersalne Jezeli w danym

Palniki uniwersalne Jeżeli w danym warsztacie używa się palnika przeważnie do spa- wania, a cięcie wykonuje się rzadko, to naj odpowiedniejszy jest palnik uniwersalny, stosowany zasadniczo do spawania i zaopa- trzony w dodatkową końcówkę do cięcia. Końcówka ta jest zaopa- trzona w wymienne główki i dysze do tlenu, które dobiera się za- leżnie od grubości ciętego metalu. Palnik ma dwa przewody gazowe: E do acetylenu, D do tlenu. Przewód tlenowy rozwidla się w palniku; 80-90% tlenu idzie przewodem A, zużywa się na cięcie, reszta zużywa się na podgrzewanie. B – komora, gdzie tworzy się mieszanka palna dla płomienia podgrzewającego. Typowymi palnikami powszechnego użytku są palniki uniwer- salne, czyli do spawania i cięcia, typu PU -11 i PSC-l. Różnią się one jednak końcówkami do cięcia, Końcówką do cięcia palnika typu PU -11 można ciąć stale do 100 mm grubości, podczas gdy końcówką do cięcia pal- nika PSC-1 można ciąć płyty do 200 mm grubości. Z pal- nika typu PSC-1 powstały 2 typy palników specjalnych, jeden – PS-ll przeznaczony wyłącznie do spawania i PC-ll – do cięcia. Przy cięciu grubych przedmiotów ciśnienie tlenu musi być znacznie wyższe niż ciśnienie tlenu do podgrzewania; dlatego za- silanie w tlen płomienia i strumienia tnącego musi odbywać się z różnych źródeł (z oddzielnych butli). Palnik tego ro- dzaju ma trzy łączniki; dwoma dopływa do parnika tlen, a trze- cim acetylen. Palnikiem tego typu PC-2 . o dyszach pierścieniowych można ciąć stale od 200 do 600 mm grubości. [hasła pokrewne: , , ]